Beste ABVV / ACV / ACLVB

Een betoging in Brussel voor een sociaal, rechtvaardig Europa. 
Ratten in gekleurde regenfrakken joelen, schreeuwen, bonken, zingen, lallen in de treincoup√©. Niemand lijkt ooit thuis te hebben geleerd wat openbare plekken zijn en hoe zich daar te gedragen. 
Ik zit in het kleine stukje eerste klasse weggedoken, en hoop dat ik niet word opgemerkt. Ik ken dit soort toxische masculiniteit. Het is een speciale variant. Niet de minste: het is de meest degoutante versie, die van mannen zonder opvoeding, zonder een greintje respect te bespeuren in hun kleine, holle bovenkamers. Het is de meest etterende, rotte versie, de versie die je maag doet omkeren. De versie die je doet nadenken of er misschien toch wel zoiets zou bestaan als een untermensch, een speciale mens, die gereduceerd is tot een zo goed als volledig instinctief wezen, en die handelt zonder het gebruik van zijn rede. Een mens die geen enkele menselijkheid toont. Een mens die u niet respecteert als mens.

Een sociaal Europa. Laat me godverdomme niet lachen. Een sociaal Europa lijkt me te beginnen bij normaal menselijk gedrag in openbare zones. Een sociaal Europa lijkt me niet te starten bij het luid bespreken van het uiterlijk van een vrouwelijke treinreiziger, het hoongelach over het gebrek aan glimlach op haar gezicht, het innemen van de ruimte rond haar heen in de nauwe gang naar de treindeuren. Een sociaal Europa lijkt me niet te beginnen met het roepen dat alle vrouwen dezelfde zijn, en het onophoudelijke voortbrengen van tijger geluiden in de nek van een wildvreemde tot ze erin slaagt te ontsnappen uit de beerput vol krapuul die jullie van de trein gemaakt hebben. 

Begin met het eigen gedrag van de ratten die jullie op straat brengen tijdens jullie betogingen. Kom daarna nog maar eens op straat voor een sociaal Europa.